----------------------- 12:17 -----------------------

Ébredés az erdőn

Még hallani vélem, surranó hangját, még látni vélem elmosódó árnyát a szélben. Homályos, s majdnem hogy teljesen sötét a világ, de lassan a fák ágai között a fácánkakas hajnali hangjára apró sugarak szöknek a földre, s színnel töltik meg azt, s ez egész mindenséget, míg szívünket szűnni nem akaró melegség árasztja el, s úgy érezzük hazaértünk (..).

 

----------------------- 20:54 -----------------------

Beszélgetés Eszterrel I..

Eszter csak nézett rám, azokkal a nagy szemekkel (..). Újra kérdezte, „akkor végül is nem mindegy”? Tanácstalan voltam, mert ügyesen érvelt. „Szóval nem mindegy- e hogy megszületünk vagy meghalunk?” Ó Eszter! Megint úgy néztem rá (..). Gondolkodóba ejtett és tudta jól, hogy megfogott. Szerettem vele beszélgetni, nem azért mert olyan jó kedvem lett utána, inkább mert olyan őszinte volt, nem csak ő, hanem minden, amiről beszéltünk. Érzem, újra rá akar kérdezni, tudom, hogy meg kellene előzni, de hogyan? Mindegy –e, ezen jár az eszem (..), van -e rá jó válasz? Látom, nem figyel, megint ugrani akar, szinte biztos vagyok benne, akkor kérdez ilyeneket. Egyszer rákapott az ízére. Váltás történik, letett arról, hogy válaszolok neki, tudja, hogy csapdába estem és segíteni szeretne. Tudja, hogy nem viselem jól az ilyen helyzeteket. Elmeséli a napját, majd utána vágja, hogy „ez engem úgyse érdekel”. Ilyenkor annyira „szeretem”, kicsit még oldalirányba is rángatja a tőrt a szívembe, biztos, ami biztos fájjon. Megint úgy nézek rá és elszégyelli magát, végre - gondolom magamba, végre észrevette, hogy eme „vonzó” természete ellenére mégis vele szemben ülök, és még figyelek is.
Jó, válaszolni kell (..), talán van abban valami, amit mondott, rosszabb napokon biztos egyet értenék vele, de most, hogy egy teljesen idegen buszsofőr megkínált csokival és megnevetetett, már nem vagyok benne annyira biztos, hogy ezzel a jobb s szebb napjaimon is egyet tudnék érteni. Elmondom neki, Eszter megint forgatja a szemeit. Sejtem, hogy akkor „most fog majd kezdődni”, s lám a megérzés (..), most azzal jön, hogy persze majd érvelek itt a szeretettel, meg szerelemmel meg az összes színjátékkal (..). Megbánt. Így a fejéhez vágom, hogy persze, mert, hogy Ő engem se szeretett sose, csak úgy eltűrt az életébe, most meg, nem is tudom, csak olyan vagyok neki, mint a víz vagy a levegő, közömbös (..), mert úgyis mindegy megszülettünk e vagy meghalunk e. Könnyes lett a szemem, csendben maradok, nem érinti meg (..), szótlanul ülünk egymással szemben, úgy ahogy mindig, ha elérkezünk erre a pontra (..). A pohárér nyúl, de túlfut rajta a keze, nem néz oda, nehogy a látómezejébe kerüljön zabolázatlan bánat mosta tekintetem. Keresi az üvegpoharat, aztán feladom, és a tenyerébe tolom. Felállok és betolom a székem, a nyikorgó ajtó hangja visszhangzik bennem (..), de tudom, Eszter sose ismerné be, hogy igazam volt vagy igazam lenne, egyszerűen nem az a „fajta”.

----------------------- 19:32 -----------------------

A pénteki írás..

Harangszó ébresztett, s riadtam fel nyugtalan rá. Egyedül voltam a szobában a sötétséggel, mély csend ült rajtunk. A magány bajtársként feküdt mellettem még a tegnap éjszaka után, karjait mellkason köré fonta, szorosan vont magához, már-már fullasztóan szorosan, már-már élhetetlenül. Meztelen testéről a földre hullt a fehér lepedő, le a mélybe, a pokolba. Perzselő tűzként égette ajkam ajka által hagyott vágy, s egy pillanatra újra belé merültem, ismét bolondja lettem. Elmaradt a harangszó és én kúszni, mászni kezdtem, jéghideg teste rám nehezedett, s nem kívántam már tovább. Tudtam jól erről ő mit sem tehet, s ellene se igazán. Erre nincs gyógyszer, s már tudom miről beszélt nekem nagyapám! Tanító szavai most itt visszhangzanak bennem s tornyosulnak szüntelen, feszítve lelkem, s engem apró darabokra tépve szét. Szótlanná vált a gyönyör, mi egykor hangosan s buzgón hirdette magát nekem, azt hiszem, már ő is rájött a csalásra (..). Meglehetősen csalódott voltam én is, értetlenül ültem az ágyon, álmomból felriadtan és nem tudtam mozdulni, nem tudtam hogyan, letaglózott saját hűtlenségem magamhoz. Költői kérdésekkel bombáztam magam, s mindre tudtam a fájdalmas válaszokat, tudtam, hogy szívem szerint szemen köpném magam, s tudtam azt is, hogy ez csak nekem fog fájni, ez csak engem éget majd. Őt az sem érdekli, hol vagyok, vagy kivel (..).

----------------------- 12:23 -----------------------

A kollégiumi szoba..

 

Mennyire bántott most minden, a hangok, a zaj, a fény, a csendes, folyamatos zúgás a szobában (..) mennyire bántott most az a tömérdek emlék. Valahol ott voltam én is, mindezek között az ágyon fekve, a kopott kollégiumi szobában, az ágyon, amit sose ismertem korábban, elveszve (..), gyenge mosolyt kovácsolt orcámra a hajnali negyed négykor felszólaló ismerős zeneszám, mely az egyik közeli szobából hívatlan vendégként látogatott meg. Jómagam vele énekeltem, a ”she’ s a lady” dalszöveget, még mindig elveszve, elveszve egy olyan ponton, aminek pontos koordinátákat is lehetett volna adni. Mindeközben, valahol ott voltam a gondolatok és a félelmek között összetöpörödve és az a gyengécske mosoly sem ült már orcámon, az ajkaim kiszáradva ácsingóztak egy korty víz után. A fogaim összeszorítottam, kevésnek tartva magam ez életre néztem ki a falat beborító ablaküvegen, s habár az egyik ablakot eltakarta egy öreg, fakó függöny, a másik ablakon csak úgy áramlott be a világ fénye. Valójában szürkéslilás homályt láttam magam előtt, még mosdóba is féltem kimenni, de már nem is tudom miért, talán a részeg hangok s a hahotázás mosódott össze elmém félelmeivel, ördögi gonosz kacajjá, miközben testem is ismeretlen takaró fedte. Összerezzentem, fel kell nőni! - mondtam magamban magamnak szinte teljes meggyőződéssel, határozottan, fel kell nőni. Aznap éjszaka nem engedtem álmokra szemem, inkább ott gubóztam tovább az ágyon és mondogattam magamnak, „fel kell nőni!”. Néha fel-felköhintettem, fuldoklón a torkomat maró nyálkától, s majd magamhoz térve folytattam szeánszom. Öt órára készültem, hogy majd megyek haza a busszal, s hogy majd akkorra, milyen új ember leszek, mennyivel erősebb és magabiztosabb, mint most, az ismeretlen szobában, az ismeretlen ágyon, az ismeretlen paplan alatt egy légtérben a barátaimmal, de egyedül ébren. Fél négy, rájövök, hogy valóban fel kellene nőni, de hogy még sehogy se állok, és már mindjárt öt óra. Figyelem a múló perceket, a telefon akkumulátora lassan merül, mint én magamba és megint túlkomplikálok, megint nem ott tartok ahol kellene, megint nem a felnövésen dolgozok, ismét a félelmek és az ego gyűrnek le. Elmúlt két perc és egyre ég a szemem, de még mindig nem a jó úton járok. Találgatok, hogyan kellene, aztán rájövök, hogy megint görcsös vagyok, görcsös és fáradt (..) talán egy picit pihennem kellene, jön a gondolat, de aztán nem lehet, mert rájövök, hogy fel kell nőni (..)!

----------------------- 17:53 -----------------------

Januári délután..

(..) s a folyón ritkafogú fésűként siklik át egy-egy öreg fa elnyúló gyökere, megint madárdalos a part, s milyen gyönyörű szonátát fújnak mindegyre. Felsóhajt mellettem egy ősz hajú bokor, rozsdás levele a fagyott földre hull, miközben felettem ragadozók köröznek, kettecskén, szerelmesen. S most megértem őket, s most én is egyre arra gondolok hogy repdesnék Veled (..). Hűvös tél támad fel álmaiból, s mintha rémálma kínozná fest arcpírt orcámra, vöröslik s ég a bőröm, nem véd többé a nyakam köré tekert sál se már. Kezeim mereven nyugszanak testem mellett, s csak lassú mozdulatra képesek, megdermedt bennük az élet. Int a folyó, hogy mennem kellene, mert a Nap lenyugodni látszik már. Még egy utolsó mély levegőt veszek, hogy emlékem lehessen mindörökké e hófehér, jég borította táj.

----------------------- 23:54 -----------------------

Ablak mögött..

(..) s ahogy becsuktam az ablakot, már nem úgy láttam, mi mögötte bújt meg, amit korábban oly nagy örömmel és hévvel szorítottam volna mellkasomhoz. A világ hirtelen mélabús homályba borult előttem, s bár egy- egy napsugarát a múltnak még meg-megtáncoltatta az ablakra fagyott jégvirág, de többé már semmi se volt ugyanolyan és kopár, sivár lett a régi táj.

----------------------- 20:04 -----------------------

 

(..) fáradtan nyúlt el a világ, hópehely cikázott át az éjszakán, angyalszárnyak halk rebbenése hallott s harangszóval öleltél át.
A gyertyalángok csendesen lobogtak, imát kapott fel a szél, felém hozta azt, s szívem elmosolyodott, de elmosolyodott orcám is belé.

Kellemes, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok!

----------------------- 19:13 -----------------------

Téli reggel..

..reggel volt, hideg, csípős téli reggel. A verebek már viháncoltak a bokorban, egyre csak riogatták egymást fagyos történeteikkel. Én csak tekertem, közben Rád gondoltam, sálamon át kapkodtam be a hideg levegőt. Előre tartottam az eltervezett útvonalamon, mely számításaim szerint a legrövidebb út, Hozzád! Türelmetlen kémleltem a múló sarkokat, a kutyáikat sétáltató embereket, a gyerekeket, kik egymással játszottak a parkban. Türelmetlenségem oka is Te voltál, ahogy később végtelen türelmemé is Te lettél! Végre, az utolsó magányos fáig is elértem, az utolsó sarokig, mielőtt megpillanthattalak volna. S már gombóc volt a torkomban, s apró lepke-szárnycsapásoktól vált feszültté egész testem. Fordultam, ahogyan az útnak az íve vitt, s közben kinyújtott nyakkal, már előre lestem, hátha elkapok egy lopott másodpercet, egy természetes reggeli mosolyt, egy apró meglepődött szemöldökráncolást. Ahogy megpillantottalak, szinte megszűntem létezni, irányíthatatlan lett minden egyes porcikám és minden ép gondolatom körülötted forgott, Téged dicsért magamban. Még mindig azon szorgoskodtam, hogy csak el ne szóljam magam, csak nehogy észrevedd (..)!

----------------------- 14:13 -----------------------

December délelőtt..

.. csendes magányában látogattam meg Őt, s megint oly hálás szívvel fogadott. Szinte rögtön hellyel kínált, ahogy odébb intett egy cinegének (..). Ismét barátsággal beszélgettünk el, ó!, órák hosszat. Lassan kergetőztek még a lehulló levelek előttünk, de folyását a Marosnak most sem zavarta meg. Játszó mókus lett figyelmes ránk, mintha értené miről szólunk, oda-oda kukkant felénk, de legyint s inkább dolgára vár. Egy jégmadár húz el előttünk, s egy perce tán megállt a világ (..). Hangosan sóhajt egyet, megzizzenek a fagyott levelek az ágakon, majd újból kergetőzni kezdenek. Nyugodtan ülök ölében, s bár fázom, nem szólok neki. Már majdnem két órája, hogy rabolom idejét, de albumából a képek sose fogynak (..) lassan menni kéne, szólok, s közben szívem összeroppan. Már nem érzem lábaim, s ujjaim nem görbülnek igazán, de még mindig Őt csodálom. Elköszönök tőle, fájdalmas a búcsú, s Ő szerényen szívéhez nyúl, még egy képet küld nekem. Ígérem, hogy jövök újból, s hozok neki újabb és újabb híreket. Még hátra nézek, s ezt szüntelen teszem, pedig már a vasúti síneknél járok, és tudom, lassan az Ő csendjét felváltja a kisváros zaja. A kanyar előtt, mielőtt szemem "elvesztené" még megállok egyszer, érzem feszült lelkem, hála neki, újból megnyugodott. Szeretetteli mosollyal köszönök el Tőle, s Ő ragyogva visszalegyint.

----------------------- 21:29 -----------------------

21.22..

Mintha árnyék nélkül élnék,

összeforrott hegem.

Nincs bennem öröm,

félelmeim elrejtve dobozokba teszem.

A neved látom,

pedig előttem üres lap hever,

írnék én Rólad,

de szívemen elolvadt a tegnapi hópehely.

Nincsen éjem, nincsen derengésem,

csak gondolataim ápolják e testet,

elfogyott a levegőm is,

s ha Rád köszönök, már meg se rebbensz.

(..) de elfogyott az üvegből az utolsó korty is már,

Én őrült! – az ajtó mögött lelkem még Téged vár!

Hívatlan vendég vagyok most

saját ágyamban, „Kedvesem”,

emlékezz! – itt játszottunk a gyertyafényben-kettesben (..).

És én most szorongva ülök itt,

tördelve kezeim,

merengve ez édes emlékeken,

melyek keserű ízüket hagyják hátra maguk után,

egymás után, újra és újra (..).

Szomorú e vasárnap,

de szomorú most e hétfő is talán,

hanyatt dőlök még egyszer,

elengedem, mi bánt (..),

lehunyom a szemeim,

hátha így nem lát a nagy Világ,

és elbújva, elrejtőzve

kívánok mindenkinek „jó éjszakát!”.

----------------------- 12:54 -----------------------

A sarkon túl..

 

 

S ott állt ez a leány, hátul összefont karokkal, tán felfedezni véltem némi türelmetlenséget is egyhelyben állásában, mégis mozdulatlan várt, olyan volt e pillanatban, mint egy gyönyörű szobor.

Lassan haladtam el mellette, de jöttömre meg se rebbent, visszanéztem rá, majd haladtam tovább.

Másnap dolgom végeztén megint arra jártam, s az ismerős saroknál, hogy befordultam, szememmel már a tegnapi helyszínt pásztáztam. Megtorpantam. S megint ott volt e leány, hátul összefont karokkal, pont, mint tegnap, de valahogy ma mégis más. Elindultam felé, hogy ha majd némi félelemmel is, de megszólítom, de jöttömre meg se rebbent, s én parányi bátorságom a holnapba vetettem.

És eljött egy újabb nap, én pedig már tudatosan vettem arra az irányt, jött a sarok, szívem már hevesebben járt. Gondolatban azon kattogtam, vajon ott lesz e még, s ha ott lesz milyen lesz, hűvösebb van, mint tegnap, s ő vajon mégse fázhat, lenge ruhája alá tán nem kap be az őszi szellő? És már fordulok is, olyan élesen, ahogy csak tudok, bízva benne így egy kis időt spórolhatok. És megpillantottam újra, őt, izgatottság kapott el, s arcom csípte már a hideg levegő. De nem értettem, mit látok, ugyanaz a lenge ruha, s ez a rezzenéstelen arc, ez a várakozó tekintet, ez a feszült türelmetlenség. Összeszedtem minden magamban elnyelt apró bátorság szikrát, s egy nagy tűzgomolyaggá gyúrva, elindultam újra felé. Elé értem, s rám sem tekintett, mintha ott se lettem volna. Halk szavaimmal megszólítottam őt, s mintha meg se hallott volna. Gondoltam magamban, e helyzetben, talán érinteni szabad e? – de lebeszéltem magam e cselekedetről, mert hát nem tudhatja az ember sohase! Reá néztem még egyszer, oly meleg tekintettel, mit e hidegben magamból kisajtolni tudtam, elköszöntem, s mondtam neki, hogy eljövök majd holnap. S tán először valami változott, egy gömbölyded könnycsepp surrant végig a kipirosodott arcomon, mintha hirtelen valami nekem fájt volna, mintha a torkomba gombóc költözött volna, de ő továbbra is csak mereven állt előttem.

Eltelt az éjszaka, s eljött az ebédidő. Szokott utam követve, már e barátságos sarok is előre köszönt nekem. És jött a „nagy” kanyar, szívem már előre összeszorult, pillantásomból kinyílt szemeim, meglátták őt, változatlanul. Sétám folytattam, s a közelébe léptem, előkotortam a táskából a rég nem látott plédet, s óvatosan reá, vállára helyeztem én, nem mozdult, s nem is szólt szegény. De mintha valami változott volna, mintha szeme most könnyben fürdött volna. Mosolyogva köszöntem el tőle, s jegyeztem meg, hogy ma különösen gyönyörű, majd telített szemeiből egy könnycsepp kigördült.

Sokadik napon én még mindig erre járok, s már felismernek itt a fák s a virágok, a sarok már rám biccent, miképpen meglát engem, s én fordulok, pillám rebben. S ott van ő, pokróccal a vállán, hűvös téli szelek többé már nem bántják. Elébe lépek, néhány kedves szót is mondok, majd megmutatok egy régi újság posztot. S én már mindent értek, miért a némaság, s hogy miért nincsenek szavak, s hogy miért e bús várakozás, s hogy ő többé miért nem mozdul tova (..). Suttogva olvasom a cikket, melyet remegő kezeim tartanak, elmúlt az ősz, sírokon mécsesek nyugszanak. S csak ő maradt itt egyedül, hosszú, hosszú évszázadokon át, őt már nem bántja a hideg, s nem hallja az emberek szavát. S most tán mintha titka kiderültén egy kicsit könnyebb volna neki, azóta e leányhoz járok, ha időm engedi. Néma, mozdulatlan teremtés ő, s nem is él igazán, meghalni nem tud, örökre bezárta ketrecébe a világ (..).

----------------------- 11:33 -----------------------

Levélhullás - avagy a magányos fa kopasz ága..

S én kérőn tekintettem rá,

lehullott lombja alatt bújtam meg,

ágai féltő ölelésében hajtottam nyugovóra fejem.

S a megágyazott talajon százával vártak engem

a színesebbnél színesebb, elhaló levelek,

az utolsó álmukban osztozhattam velük.

Hallom még most is,

ahogy sóhajtozva,

táncolva peregnek a végtelen felé,

ismeretlen utakon járva,

félelem nélkül, oly bátran.

És én közéjük engedtem testem,

lelkem közben velük dalolt,

S ha tudnátok, ha el tudnátok képzelni,

milyen gyönyörű, mikor ezer meg ezer levél

angyali hangon énekel,

ezer meg ezeregy sosem hallott dallamot.

S ha tudnátok, mennyi mindent tudnak,

s mennyi mindent láttak már ők!

Közéjük búvok hát, míg el nem fújja őket is

a csípős őszi szél (..),

közéjük búvok, mert közöttük érzem, van remény!

----------------------- 19:59 -----------------------

Áldott e földön..

Mikor "hajnali" hat órakor felültem a lesre, még sötét volt és szívet melengető csend, körülölelt az erdő. Ahogy kicsit ébredezni kezdett a Nap és beszökött egy kis világosság eme idilli körbe, a madarak köröttem ébredezni kezdtek, s csicsergő hangjukkal kitöltötték a bennem rejtőző űrt, mintha hazatértem volna, mintha fáradt szemeim még mindig pihentek volna, s ama érzés kerített hatalmába e pillanatok tört része alatt, mintha nem is a valóságban léteznék. Nem tudtam miről csicsereghetnek oly nagy hévvel, s hallva oly vidáman, de mégis mintha hozzám is szóltak volna. Kezdett kivirulni az ég, és megérkeztek a szóróra az első vendégek, hogy reggelijüket elfogyasszák, időről-időre újabb vendégek tűntek fel, miközben a régiek odébb álltak. Néztem magam elé, s igyekeztem feldolgozni, megélni a csodát, amit megadatott látnom. Ősz van, juttatta eszembe egy pillantásommal hirtelen elkapott hulló falevél látványa, s a következő gondolatomban már Felix Salten írása jutott eszembe - kifejezetten a "Falevelek párbeszéde lehullás előtt", részlet a Bambiból. A mai napig hálás vagyok az egykori irodalom tanárnőmnek, hogy nekem szánta oly sok évvel ezelőtt eme részletet, s édesanyámnak is, hogy segített megtanulni egy mesemondó versenyre. De miképpen sorait felidéztem magamban, kicsit összeszorult a szívem, mintha engem is ajkaimon csókolt volna az ősz, akkor, ott, a lesen, hajnalban, valahol messze a rohanó világtól, valahol messze sajgó lelkem meg nem emésztett gondjaitól. Egy kicsit úgy éreztem végre jó helyen vagyok, és áldott e földön minden tekintetben.

----------------------- 03:38 -----------------------

Egy kevés..

Zenei ajánlás: Chet Baker & Paul Bley - Diane - If I should lose you

 

Én csak egy keveset szerettem volna, s ha úgy veszem, hát meg is kaptam. S tán ez majd egy életre elég lesz. Azért most még sajog a szívem, most még könnyen könnyeket csal elő emléke a tegnapnak. Hisz akkor olyan jó volt. Nem tudom, vajon érted e ezt?

S hány apró szikra gyúlt már lángra bennem, s hány kapcsolatot táplált a tűz, s hozzád szikra se kellett. Most kihűlten fekszem az ágyon, betegen. Görcsök törnek rám, ha rád gondolok, s leginkább a szívemben hallgattak el az angyali dallamok. Bárcsak értenél!

Elgyengültem, és elfáradtam sírni utánad, nem akarlak bántani. Most nem tudom, hogyan tovább, eddig minden olyan tiszta volt, most minden magába merülő szürke homály. Színtelen, íztelen a világ, közömbös, mint egy esős őszi délután, mibe oly sok levél távozik el. És én eláztam ez ősszel, rétegről rétegre, apránként, s mily hosszasan észre sem vettem, hogy esik. Hajnal van, látod, megint hajnali három, mint régen, de bárcsak most is kezemmel játszanál, s tudom, ó, tudom jól, remegő testem többé nem öleled át, s a forró csókjaimra se vágysz többé már.

Kiszáradok, mint a letörött faág. És engem most kitagad a világ, én most nem illek bele. S talán sosem illettem, talán éppen csak hogy hozzád illettem volna, volna.

Ki tudja, jön e majd valaki, valaki új, egy ismeretlen szerzet, s ha jön is majd, hát jöjjön, s ha majd ajtómon zenget, tán beengedem, s tán még helyet is találok neki, itt a mérhetetlen űrben, amit magad után hagytál. S talán, majd kéri, hadd maradjon, és lehet, engedem neki, s milyen kár, hogy szívemnek ő nem fog tudni ennyit jelenteni!

Csendesen csordogál az esővíz az ereszcsatornába, épp csak hallgatom, s azon jár az agyam, hogy talán jobb lesz, ha most már elhallgatok (..).

----------------------- 21:08 -----------------------

Hű barátom..

..az ősz cinege hangján szólított meg, s követtem hulló leveleinek bársonyos hangját, miképpen a lemenő nap fodros, narancssárga sugarai verődtek vissza a játékos folyó víztükréről (..) s én néhány másodpercre elbambultam, a szívem már más ütemre járt.

Idézet

(..) lapoknak ad ihletet a holnap, a tegnap még itt lóg a nyakunkon, vajon mások vagyunk e most, mint mikor születtünk?

Bemutatkozás

(..) amit ma írnék magamról, vajon holnap még igaz lenne..?


Minden jog fenntartva."

Feliratkozás
Megosztás